K02.B02

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K02.B02

 • Plannavn

  Kalundborg vest

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Udbygningsområde til åben lav og/eller tæt lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Områdets disponering og bebyggelse skal tage hensyn til de særlige landskabelige kvaliteter, terræn og bevoksning. Maks bebyggelsesprocent er 30 for åben lav bebyggelse. 40 for tæt lav bebyggelse. Maks etager er 1.5 eller 2 inklusiv parterreetage på stærkt hældende terræn.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20% af området skal anvendes til større fælles friarealer. Væsentlig dele af områdets bevoksning skal bevares.

 • Status

  Aflyst