H3.BL02

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  H3.BL02

 • Plannavn

  Reerslev

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  7.5

 • Områdets anvendelse

  Blandet bebyggelse

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Landbrugets avls- og driftsbygninger samt siloer kan opføres med en højde op til 12.5 m. Såfremt siloen er en del af en større bygning og grundarealet ikke er over 20 m2, må siloen højst være op til 15 m. Nybyggeri og om- og tilbygning skal ved sin udformning og beliggenhed tilpasses områdets karakter og bevaringsværdige miljø. (Bemærk dog kirkebyggelinje). Maks. bebyggelsesprocent er 30 for åben lav bebyggelse og 40 for tæt lav og anden bebyggelse. Af hensyn til oplevelsen af kirken bør der i området Kongstedvej ikke være mulighed for at opføre landbrugsbyggeri med en bygningshøjde over 8,5 meter.

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 1-3

 • Status

  Aflyst