H2.BL02

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  H2.BL02

 • Plannavn

  Sæby

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Åben lav og tæt lav bebyggelse

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Ny bebyggelse skal opføres efter en samlet plan, der tilstræbes en spændende udformning, fx som rækkehuse i 2 plan orienteret således, at flest muligt får kig over Tissø. Maks. etager er 1,5-2 etager.

 • Friarealer og beplantning

  Området skal mod det åbne land være afgrænset af skærmende buske og træer. Mindst 20 % af arealet skal udlægges som fælles friareal.

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 1-3

 • Andet

  Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning.

 • Status

  Aflyst