H2.B03

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  H2.B03

 • Plannavn

  Sæby

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Åben lav og tæt lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Maks. bebyggelsesprocent er 30 for åben lav bebyggelse og 40 for tæt lav bebyggelse.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20% af området skal udlægges til et fælles grønt område.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Området skal have tilkørsel fra Gørlevvej.

 • Status

  Aflyst