H1.T01

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  H1.T01

 • Plannavn

  Høng by

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Forsyningsanlæg, Solenergianlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Områdets anvendelse

  Varmecentral. Der kan etableres solpaneler med tilhørende anlæg til områdets funktion.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Mulighed for højde over 12 m, hvis produktionsforhold taler for det, herunder tankanlæg.

 • Friarealer og beplantning

  Solcelle– og solfangeranlæg skal afskærmes af beplantning mod omgivelserne. Beplantning skal tilpasses eksisterende plantning i området.

 • Andet

  Solcelle– og solfangeranlæg skal gives en ensartet mørk farve, med mindre særlige forhold taler for en anden løsning.

 • Status

  Vedtaget