H1.E02

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  H1.E02

 • Plannavn

  Høng by

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk, Transport- og logistikvirksomheder, Butikker med særligt pladskrævende varer

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Lettere erhverv herunder lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager- og transportvirksomhed. Der kan etableres op til 2.500 bruttoetagemeter til særligt pladskrævende varegrupper, jf. kommuneplanens detailhandelsafsnit. Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper er 3000 bruttoetagemeter. I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer kan der etableres et særligt afsnit med et butiksareal på op til 2.000 m2 med varer der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. Der kan ikke etableres dagligvarebutikker inden for erhvervsområdet Mulighed for bolig i tilknytning til erhvervsvirksomhed.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Mulighed for tilladelse til bygningshøjde over 8.5, hvis produktionsforhold taler for det.

 • Friarealer og beplantning

  Områdets visuelle miljø skal forbedres med vejtræer og krav til beplantning på de enkelte grunde

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 1 - 4

 • Status

  Aflyst