H1.BL04

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  H1.BL04

 • Plannavn

  Høng by

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Kulturelle institutioner, Område til offentlige formål, Øvrige ferie- og fritidsformål, Kontor- og serviceerhverv, Etageboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  11.5

 • Områdets anvendelse

  Etagebebyggelse med boliger og liberalt erhverv samt institutioner til sociale, kulturelle formål, fritidsformål mv.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Der skal tilsigtes en bymæssig parkorienteret bebyggelse, der kan berige Høng Bymidte med kobling til Bygaden. Bebyggelse langs Østergade er udpeget som bevaringsværdige og må ikke ændres i deres fremtræden uden særlig tilladelse. Bebyggelse bør fortsat finde anvendelse til erhvervsmæssige aktiviteter. Det tidligere elværk bør også indgå i de fremtidige planer for området. Den fremtidige parkbebyggelse til bl.a. boligformål på det bagvedliggende areal kan evt. udføres som punkthuse placeret i mindre klynger.

 • Friarealer og beplantning

  Det åbne område bag erhvervsbebyggelsen ved Østervej skal gives en parkmæssig karakter med gennemgående stiforbindelse efter en samlet plan, der indgår i en lokalplan for området.

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 1-3

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Området skal have tilkørsel fra Østervej og stiadgang/ passage fra Bygaden. Der etableres parkering til ny bebyggelse i mindre grupper ved de enkelte bygningsenheder. Parkering til aktiviteterne ved Østervej anvender eksisterende parkeringsplads. Der bør etableres stier i området, som forbinder Bygaden med skolestien og Møllevej med Odinsvej

 • Status

  Vedtaget