H1.B20

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  H1.B20

 • Plannavn

  Høng by

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Lav bebyggelse

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Fordeling af bebyggelsestyper skal fastlægges i lokalplan. I lokalplan tillades parcelhusgrunde ned til 500m2 og grupper med parcelhuse som tæt lav bebyggelse. Maks. bebyggelsesprocent er 30 for åben lav bebyggelse og 40 for tæt lav og etagebebyggelse.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20% af området skal anvendes til større fælles friarealer. Der skal etableres afskærmning langs areal til østlig omfartsvej.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der skal være stiforløb fra Herslevvejen til Kulbyvej knyttet til sti til skolen og sti i grøn zone i område H1.B18.

 • Status

  Vedtaget