H1.B15

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  H1.B15

 • Plannavn

  Høng by

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  I lokalplan kan tillades parcelhusgrunde ned til 500 m2 og grupper med parcelhuse som tæt lav bebyggelse. Maks. bebyggelsesprocent er 30 for åben lav bebyggelse og 40 for tæt lav og etagebebyggelse.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20% af området skal anvendes til større fælles friarealer. Der skal være plantebælte og evt. støjvold langs areal til omfartsvej. Der skabes forbindelse mellem de eksisterende vandhuller og beplantninger ved at plante små grupper af træer og buske, der kan fungere som økologiske trædesten.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Området skal have tilkørsel fra Finderupvej og Industrivej. Stier skal knyttes til nabokvarterer og til Finderup. Der skal etableres en trafisti fra Tovesvej mod Løve til områdets sydøstlige hjørne, hvor stien videreføres i erhvervsområdet.

 • Andet

  En del af området er udpeget som § 3-områder.

 • Status

  Vedtaget