G4.S03

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G4.S03

 • Plannavn

  Sommerhusområde Reersø nordstrand øst

 • Generel anvendelse

  Sommerhusområde

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  15% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Områdets anvendelse

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Zoneforholdet er landzone der overføres til sommerhusområde ved lokalplanlægning

 • Friarealer og beplantning

  Fællesarealer skal bevares og vedligeholdes.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Offentligheden skal sikres adgang til strandarealerne.

 • Andet

  Det skal i detailplanlægning og sagsbehandling efter strandbeskyttelseslinjen sikres, at bygningerne indplaceres og tilpasses under hensyntagen til kystlandskabet. Området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø nr. 309-3 Halvøen Reersø. En del af området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. Området er beliggende i særligt værdifuldt landskab. Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning. En del af området er udpeget som § 3-områder.

 • Status

  Vedtaget