G4.R14

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G4.R14

 • Plannavn

  Golfbane ved Mullerup

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Golfbaneanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område, golfbane

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for anlæggets drift, og bebyggelse, som har en naturlig tilknytning til anlægget. Ved planlægning for bebyggelse skal hensynet til den kystlandskabelige helhed sikres.

 • Friarealer og beplantning

  Landskabets karakter skal bevares. Golfbanen skal fremstå græsklædt og restarealer henligge i naturtilstand.

 • Status

  Vedtaget