G4.R03

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G4.R03

 • Plannavn

  Reersø Camping

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Campingplads og vandrehjem

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Områdets anvendelse

  Campingplads

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  På den del af området, der ligger vest for Skansevej, må der kun anvendes til campering ved behov for ekstrakapacitet og ikke opføres bebyggelse. Dette grundet kulturmiljøinteresser samt hensynet til kystlandskabet. Undtaget er dog eksisterende shelters samt nødvendige installationer for brug ved campingenhederne. Inden for den resterende del af området må der kun opføres bygninger som er nødvendige for campingpladsens drift (toilet-, køkken- og vaskerum, kiosk og lignende), en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen samt et antal campinghytter svarende til 15% af det tilladte antal campingenheder. En hytte må højst være 25 m2 .

 • Friarealer og beplantning

  Langs områdets grænser mod det åbne land samt omkring de enkelte afsnit af campingpladsen etableres levende hegn af karakter som egnens markhegn.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der kan anlægges parkeringsplads for campingplads og dagturister (dog ikke vest for Skansevej) .

 • Status

  Vedtaget