G4.R02

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G4.R02

 • Plannavn

  Solholm Camping

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Campingplads og vandrehjem

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Områdets anvendelse

  Campingplads

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Inden for området må kun opføres bygninger som er nødvendige for campingpladsens drift (toilet-, køkken- og vaskerum, kiosk og lignende), samt en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen. Der kan opføres et antal campinghytter svarende til 30% af det tilladte antal campingenheder. En hytte må højst være 25 m2.

 • Friarealer og beplantning

  Langs områdets grænser mod sommerhusområdet samt omkring de enkelte afsnit af campingpladsen etableres levende hegn af karakter som i det omkringliggende område.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der kan anlægges parkeringsplads for campingplads og dagturister.

 • Status

  Vedtaget