G4.OF01

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G4.OF01

 • Plannavn

  Vinde Helsinge Fri- og efterskole

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg, Uddannelsesinstitutioner, Daginstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Skole med tilhørende boliger for lærere og elever, værksteder, idrætsanlæg m.v. samt daginstitution.

 • Friarealer og beplantning

  Hegn ved og omkring skolen skal være som levende hegn. Ved boldbaner kan dog anvendes trådflethegn i nødvendigt omfang.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der kan etableres vej- og stianlæg som er nødvendig for adgang til bygninger og friarealer

 • Andet

  Det vil blive vurderet nærmere, hvordan skolen mest hensigtsmæssigt kan udbygges. Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning.

 • Status

  Vedtaget