G2.B06

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G2.B06

 • Plannavn

  Kr. Helsinge By

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Udbygningsområde til lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Områdets disponering, fordeling af bebyggelsestyper og bebyggelsesforhold fastlægges i lokalplan. Udbygningen af området skal afspejle traditionelle landsbystrukturer og karakteristiske træk fra rammeområde G2.BL01. Der kan tillades parcelhusgrunde ned til 500 m2 i grupper med parcelhuse som tæt bebyggelse. Maks. bebyggelsesprocenten er 30 for åben lav bebyggelse og 40 for tæt lav bebyggelse.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20% af området skal anvendes til større fælles friarealer. Der skal etableres afskærmning langs Ryevej.

 • Andet

  Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning. En del af området er omfattet af kirkebyggelinje.

 • Status

  Vedtaget