G1.E08

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G1.E08

 • Plannavn

  Gørlev by

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Let industri og håndværk, Transport- og logistikvirksomheder, Butikker med særligt pladskrævende varer

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Lettere erhverv herunder serviceerhverv, lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager- og transportvirksomhed med tilhørende administration. Desuden mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper herunder møbelbutikker. Der kan etableres op til 5000 bruttoetagemeter butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper er 3.000 bruttoetagemeter. I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer kan der etableres et særligt afsnit med et butiksareal på op til 2.000 m2 med varer der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Mulighed for større højde, når virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør dette.

 • Friarealer og beplantning

  Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Der skal etableres plantebælter mod boligbebyggelse.

 • Miljøforhold

  Virksomheder i miljøklasse 1 - 4.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Adgangsvej fra Omfartsvejen minimum 100 m fra Gørlev Landevej. Statsvejens byggelinjer og adgangsbestemmelser skal respekteres.

 • Status

  Aflyst