G1.E07

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G1.E07

 • Plannavn

  Gørlev by

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Let industri og håndværk

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2.5 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Lettere erhverv herunder lettere industri samt værksteds-, håndværks- og lagervirksomhed.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Arealet nord for Krogvejen må kun udnyttes til erhverv med tilknyttet bolig, og boligen skal ligge nærmest grænsen til omr. G1.B16.

 • Friarealer og beplantning

  Området skal mod omgivelserne have skærmende beplantning. Ubebyggede og uafskærmede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende.

 • Miljøforhold

  Virksomheder i miljøklasse 1 - 4.

 • Andet

  Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning. En del af området er omfattet af skovbyggelinje.

 • Status

  Vedtaget