G1.E06

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G1.E06

 • Plannavn

  Gørlev by

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Industri, Transport- og logistikvirksomheder

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. tilladte miljøklasse

  5

 • Max. bebygget grundareal i m2

  50%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2.5 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Tungere erhverv i form af industri- og produktionsvirksomhed samt transportvirksomhed. Desuden større værkstedsvirksomhed samt entreprenør og oplagsvirksomhed.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Maks. bygningsrumfang i forhold til areal må være 2.5 m3 og maks. 50 % af grund bebygget.

 • Friarealer og beplantning

  Området skal mod omgivelserne have skærmende beplantning. Ubebyggede og uafskærmede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende.

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 3 - 5.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der skal - om nødvendigt - reserveres areal til en sti parallelt med jernbanesporet til sammenknytning af de rekreative områder nord og syd for erhvervskvarteret.

 • Andet

  En del af området er omfattet af skovbyggelinje.

 • Status

  Vedtaget