G1.BL01

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G1.BL01

 • Plannavn

  Gørlev by

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  75% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig og erhverv. Boliger og institutioner skal placeres i områdets nordvestlige del. Erhverv, herunder kontor- og serviceerhverv, skal placeres fortrinsvist i områdets syd- og sydøstlige del. Der må pga. erhvervshensyn ikke etableres boliger eller institutioner indenfor 100 meters afstand af rammeområde G1.E05.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Det skal tilstræbes, at områdets disponering og bebyggelse opnår et godt samspil med de tilgrænsende arealer.

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 1-3

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Området kan forbindes med Jernbanegade. Der skal plantes træer langs Algade og beplantes langs skel til naboområder.

 • Andet

  En del af området er omfattet af værdifuldt kulturmiljø nr. 309-8, Sukkerfabrikken. Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning. En del af området er omfattet af kirkebyggelinje. En del af området er omfattet af skovbyggelinje.

 • Status

  Vedtaget