G1.B19

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G1.B19

 • Plannavn

  Gørlev by

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Udviklingsområde til åben lav og tæt lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Maks. bebyggelsesprocent er 30 for åben lav bebyggelse og 40 for tæt lav bebyggelse.

 • Friarealer og beplantning

  Områdets afskærmning mod det åbne land kan med fordel ske med en landskabeligt bearbejdet beplantning, der skaber en grøn og dynamisk overgang mellem by og land.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der skal være en sti langs den nordlige grænse af området og stier til område G1.R05. Der skal reserveres areal til udvidelse af Tjørnhøjsvej. Det forudsætter bl.a. ændring af Lokalplan nr. 73 (som gælder for sydlige del af område G1.B19). Der skal anlægges fartdæmpere på Tjørntvedvej. Nye veje skal udføres som stilleveje jf. færdselslovens § 40.

 • Andet

  Det skal sikres, at tilstanden af den nærliggende beskyttede sø ikke påvirkes direkte eller indirekte af det udbyggede boligområde. Alternativt skal der etableres erstatningsbiotoper. Der bør ved områdets samlede disponering lægges vægt på at styrke de rekreative forbindelser og grønne strukturer. En del af området er omfattet af skovbyggelinje.

 • Status

  Vedtaget