G1.B15

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G1.B15

 • Plannavn

  Gørlev by

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  30% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Udviklingsområde til åben lav bebyggelse.

 • Friarealer og beplantning

  Der skal være levende hegn langs Slagelsevej.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der skal være stier til det rekreative område G1.R01.

 • Status

  Vedtaget