Hvad gælder for området?

På kommunens digitale kortside kan du finde oplysninger om, hvilke kommuneplantemaer der gælder for en adresse eller et område ved at klikke på "søg" og derefter taste adressen ind eller markere området på kortet herunder.

Hvis du vil vide noget om alle gældende temaer på adressen, skal du benytte linket i højre spalte til "Kommunens digitale kortside".

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside