U3.B06

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  U3.B06

 • Plannavn

  Bjerge

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Minimums udstykningsstørrelse

  500

 • Områdets anvendelse

  Udbygningsområde til åben lav og/eller tæt lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Områdets disponering og bebyggelse fastlægges i lokalplan med hensyn til på lang sigt at kunne udvikle byen videre mod syd. Udbygningen af området skal afspejle traditionelle landsbystrukturer og karakteristiske træk fra rammeområde U3.BL01. Der kan tillades parcelhusgrunde ned til 500 m2 i grupper med parcelhuse som tæt bebyggelse. Maks. bebyggelsesprocent er 30 for åben lav bebyggelse og 40 for tæt lav bebyggelse.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 10% af areal ved ny boligbebyggelse skal være fælles friareal. Der skal sikres adgang og grøn kile til den bagvedliggende bebyggelse. Området skal med afskærmning sikres en dynamisk grøn overgang mod åbent land.

 • Status

  Vedtaget