U1.B02

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  U1.B02

 • Plannavn

  Ubby-Jerslev by

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Åben lav og tæt lav bebyggelse og lignende.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Ydre bygningsrenoveringer skal tage hensyn til husenes oprindelige stil og arkitektur. Nye huse skal respektere områdets bygningsstruktur, dimensioner og formsprog. Fornyelser bør ikke tilsidesætte Ubby kirkes store visuelle rolle i bybilledet. Maks. bebyggelsesprocent er 30 for åben lav bebyggelse og 40 for anden bebyggelse (hovedregel), dog 50, hvis forholdene taler for det.

 • Andet

  Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning. En del af området er omfattet af kirkebyggelinje.

 • Status

  Vedtaget