S2.B09

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  S2.B09

 • Plannavn

  Særslev-Snertinge by

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Udbygningsområde til åben lav og tæt lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Maks. bebyggelsesprocent er 30 for åben lav og 40 for tæt lav bebyggelse.

 • Friarealer og beplantning

  Der skal etableres en beplantet støjvold mod Nykøbingvej inden området kan ibrugtages. Områdets afskærmning mod det åbne land kan med fordel ske med en landskabeligt bearbejdet beplantning, der skaber en grøn og dynamisk overgang mellem by og land. Der kan med fordel etableres grønne, rekreative strukturer i boligområdet, der forbinder området med den øvrige by.

 • Andet

  Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning.

 • Status

  Vedtaget