S1.T02

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  S1.T02

 • Plannavn

  Svebølle by

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Solenergianlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Områdets anvendelse

  Solcelleanlæg i form af solpaneler til produktion af elektricitet.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Der kan opføres mindre bygninger til områdets funktion.

 • Friarealer og beplantning

  Solcelleanlæg skal afskærmes af beplantning mod omgivelserne. Beplantning skal tilpasses eksisterende plantning i området.

 • Andet

  Solcelleanlæg skal gives en ensartet mørk farve, med mindre særlige forhold taler for en anden løsning.

 • Status

  Vedtaget